αδύνατον

Μεταφράσεις

αδύνατον

impossible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close