αεριαγωγός

Μεταφράσεις

αεριαγωγός

газопровод
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close