αερισμός

Μεταφράσεις

αερισμός

ventilation, aeration

αερισμός

aération, ventilation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close