αεροδυναμικός

Μεταφράσεις

αεροδυναμικός

aerodynamic, streamline
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close