αερόμπικ

Μεταφράσεις

αερόμπικ

aerobicsaerobicsAerobic에어로빅אירוביaeróbicaАеробикааэробикаaerobikÆrobicエアロビクスaerobicaAerobics (ae'robik)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
αεροβική γυμναστική
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close