αερόσφυρα

Μεταφράσεις

αερόσφυρα

sbíječka

αερόσφυρα

trykluftsbor

αερόσφυρα

Pressluftbohrer

αερόσφυρα

pneumatic drill

αερόσφυρα

taladro neumático

αερόσφυρα

paineilmapora

αερόσφυρα

marteau-piqueur

αερόσφυρα

pneumatska bušilica

αερόσφυρα

martello pneumatico

αερόσφυρα

空気ドリル

αερόσφυρα

공기 드릴

αερόσφυρα

pneumatische boor

αερόσφυρα

pressluftbor

αερόσφυρα

świder pneumatyczny

αερόσφυρα

martelo pneumático, perfuratriz

αερόσφυρα

tryckluftsborr

αερόσφυρα

สว่านชนิดที่ใช้กำลังอัดของอากาศ

αερόσφυρα

pnömatik matkap

αερόσφυρα

khoan khí động

αερόσφυρα

风钻
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close