αετίσιος

Μεταφράσεις

αετίσιος

aquiline, eagle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close