αζιμούθιο

Μεταφράσεις

αζιμούθιο

azimuth

αζιμούθιο

azimut

αζιμούθιο

azimut

αζιμούθιο

azimute
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close