αζωτοδεσμευτικός

Μεταφράσεις

αζωτοδεσμευτικός

nitrogen fixing
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close