αθάνατος

(προωθήθηκε από αθάνατη)
Μεταφράσεις

αθάνατος

(a'θanatos) αρσενικό

αθάνατη

(a'θanati) θηλυκό

αθάνατο

immortalбессмертный不朽inmortalالخالدimmortelimmortale불멸의不朽 (a'θanato) ουδέτερο
επίθετο
1. που δεν πεθαίνει ποτέ Η ψυχή είναι αθάνατη.
2. μεταφορικά που αντέχει στο χρόνο Το έργο του είναι αθάνατο.
3. μεταφορικά πολύ ανθεκτικός αθάνατη μηχανή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close