αθέλητος

Μεταφράσεις

αθέλητος

(a'θelitos) αρσενικό

αθέλητη

(a'θeliti) θηλυκό

αθέλητο

(a'θelito) ουδέτερο
επίθετο
που δε γίνεται επίτηδες αθέλητο σφάλμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close