αθετώ

Μεταφράσεις

αθετώ

breach, default, violate (aθe'to)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δεν τηρώ αθετώ την υπόσχεσή μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close