αθημία

Μεταφράσεις

αθημία

abattement, mélancolie
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close