αθροιστικός

Μεταφράσεις

αθροιστικός

cumulative
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close