αθωώνω

Μεταφράσεις

αθωώνω

acquitinnocenter, absoudre, acquitter (aθo'ono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
απαλλάσσω από κατηγορία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close