αθόρηβος

Μεταφράσεις

αθόρηβος

calme, paisible, tranquille
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close