αιγίδα

Μεταφράσεις

αιγίδα

aegid, auspices, aegis

αιγίδα

auspices, égide
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close