αιμάτωμα

Μεταφράσεις

αιμάτωμα

haematoma

αιμάτωμα

гематома
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close