αιματίτης

Μεταφράσεις

αιματίτης

hématite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close