αιμοβόρος

Μεταφράσεις

αιμοβόρος

sanguinaire, atroce, sauvage

αιμοβόρος

salvaje
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close