αιμοπετάλιο

Μεταφράσεις

αιμοπετάλιο

platelet
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close