αιμοραγία

Μεταφράσεις

αιμοραγία

bleeding
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close