αιμoβόρος

(προωθήθηκε από αιμoβόρο)
Μεταφράσεις

αιμoβόρος

(emο'voros) αρσενικό

αιμoβόρα

(emo'vora) θηλυκό

αιμoβόρο

(emo'voro) ουδέτερο
επίθετο
που σκοτώνει χωρίς ενδοιασμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close