αιρετικός

Μεταφράσεις

αιρετικός

hereza

αιρετικός

hérétique

αιρετικός

heretic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close