αισθηματικός

(προωθήθηκε από αισθηματικό)
Μεταφράσεις

αισθηματικός

(esθimati'kos) αρσενικό

αισθηματική

(esθimati'ci) θηλυκό

αισθηματικό

love, sentimental (esθimati'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με σχέσεις αγάπης, έρωτα αισθηματική ταινία αισθηματικό τραγούδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close