αισθητήρας

Μεταφράσεις

αισθητήρας

sensor
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close