αισχύνομαι

Μεταφράσεις

αισχύνομαι

ashamed
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close