αιτιολογία

Μεταφράσεις

αιτιολογία

étiologie

αιτιολογία

justification, rationale, reason
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close