αιτιολογικός

Μεταφράσεις

αιτιολογικός

étiologique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close