αιτιότητα

Μεταφράσεις

αιτιότητα

causality

αιτιότητα

causalité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close