αιτών

Μεταφράσεις

αιτών

demandeur, candidat

αιτών

applicant

αιτών

uchazeč

αιτών

ansøger

αιτών

Bewerber

αιτών

solicitante

αιτών

hakija

αιτών

kandidat

αιτών

candidato

αιτών

応募者

αιτών

신청자

αιτών

sollicitant

αιτών

søker

αιτών

kandydat

αιτών

candidato

αιτών

sökande

αιτών

ผู้สมัคร

αιτών

başvuran

αιτών

người nộp đơn

αιτών

申请者
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close