αιφνίδια

Μεταφράσεις

αιφνίδια

náhle

αιφνίδια

brat

αιφνίδια

plötzlich

αιφνίδια

abruptly

αιφνίδια

abruptamente

αιφνίδια

yhtäkkiä

αιφνίδια

soudainement

αιφνίδια

naglo

αιφνίδια

improvvisamente

αιφνίδια

不意に

αιφνίδια

갑자기

αιφνίδια

abrupt

αιφνίδια

brått

αιφνίδια

nagle

αιφνίδια

repentinamente

αιφνίδια

внезапно

αιφνίδια

plötsligt

αιφνίδια

อย่างทันทีทันใด

αιφνίδια

aniden

αιφνίδια

một cách đột ngột

αιφνίδια

突然地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close