αιχμαλωσία

Μεταφράσεις

αιχμαλωσία

capturecaptivitégevangenschapGefangenschaftfangenskabcattivitàvankeudessafångenskap (exmalo'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
στέρηση της ελευθερίας στρατιώτης σε αιχμαλωσία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close