αιωνίως

Μεταφράσεις

αιωνίως

(eo'nios)
επίρρημα
συνεχώς Είναι αιωνίως άρρωστος.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close