αιώρηση

Μεταφράσεις

αιώρηση

balancement, oscillation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close