ακίδα

Μεταφράσεις

ακίδα

pin, spike

ακίδα

écharde
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close