ακίνητο

Μεταφράσεις

ακίνητο

property
ουσιαστικό ουδέτερο
κτίριο ή οικόπεδο πώληση ακινήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close