ακατανόητα

Μεταφράσεις

ακατανόητα

unintelligibly
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close