ακατανόητα

Μεταφράσεις

ακατανόητα

unintelligibly

ακατανόητα

amphigouriquement, inintelligiblement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close