ακατνοησία

Μεταφράσεις

ακατνοησία

incomprehension
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close