ακατόρθωτος

(προωθήθηκε από ακατόρθωτη)
Μεταφράσεις

ακατόρθωτος

(aka'torθotos) αρσενικό

ακατόρθωτη

(aka'torθoti) θηλυκό

ακατόρθωτο

(aka'torθoto) ουδέτερο
επίθετο
εξαιρετικά δύσκολος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close