ακεραιότητα

Μεταφράσεις

ακεραιότητα

integrity, rectitude
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close