ακινησία

Μεταφράσεις

ακινησία

immobility, restakinésieorörlighetimobilidadeimmobilità (acini'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
έλλειψη κίνησης πλήρης ακινησία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close