ακοντισμός

Μεταφράσεις

ακοντισμός

jabalinagiavellotto (akondi'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
το αγώνισμα όπου ο αθλητής ρίχνει ακόντιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close