ακουμπώ

Μεταφράσεις

ακουμπώ

lean, put down, touch, rest
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close