ακουστός

(προωθήθηκε από ακουστή)
Μεταφράσεις

ακουστός

(aku'stos) αρσενικό

ακουστή

(aku'sti) θηλυκό

ακουστό

(aku'stο) ουδέτερο
επίθετο
διάσημος ακουστός γιατρός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close