ακοόμετρο

Μεταφράσεις

ακοόμετρο

audiometer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close