ακούσια

Μεταφράσεις

ακούσια

(a'kusia)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close