ακρίβεια1

Μεταφράσεις

ακρίβεια1

(a'krivia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. σαφήνεια εκφράζομαι με ακρίβεια
2. τέλειος συγχρονισμός ακρίβεια κινήσεων ρολόι ακριβείας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close