ακρίβεια2

Μεταφράσεις

ακρίβεια2


ουσιαστικό θηλυκό
η αύξηση των τιμών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close