ακριβολόγος

Μεταφράσεις

ακριβολόγος

precise, punctilious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close